Kontakt   

`

 • Odsłony: 6575

Porady

Jak możesz pomóc swojemu dziecku?

 • Sprawdź jak dziecko reaguje na bodźce w swoim otoczeniu i rozkład dnia – zadbaj o przystosowanie środowiska
 • Stwórz bezpieczny, stabilny i przewidywalny dom
 • Wprowadź codzienny harmonogram działań
 • Wprowadź rutynę
 • Pamiętaj o tym, że każde działanie składa się z kilku następujących po sobie czynności – przypominaj dziecku o ich kolejności np.: co trzeba zrobić po kolei aby umyć ręce
 • Zapewnij spójne i wspierające środowisko
 • Stawiaj dziecku realistyczne cele
 • Daj dziecku poczucie odpowiedzialności za zadania nieprzekraczające jego możliwości
 • Zadbaj o dobór odpowiedniej szkoły / pracy w środowisku zapewniającym poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia
 • Wprowadzaj zmiany w otoczeniu w zależności od potrzeb dziecka
 • Ogranicz liczbę bodźców w otoczeniu np.: dla lepszej koncentracji dziecka, ogranicz ilość przedmiotów w miejscu nauki
 • Przestrzegaj zasad ustalonych we wczesnym dzieciństwie dostosowując je do wieku rozwojowego dziecka
 • Z wyprzedzeniem przygotowuj do każdej zmiany (i małej i dużej), wprowadzaj zmiany stopniowo np.: jeśli zmienia się pora określonej czynności, zachowaj identyczną kolejność niezbędnych „kroków” do jej wykonania
 • Stwórz okazje do pozytywnych doświadczeń społecznych
 • Mów konkretnie, unikając słów o podwójnym znaczeniu, przenośni i zwrotów, które mogą być mylące i niejednoznaczne


Przykłady działań:

 • Zadbaj o łagodniejsze oświetlenie
 • Usuń zbędne meble i inne przedmioty z pokoju
 • Ogranicz wybór ubrań i zabawek
 • Wprowadź wzrokowe oznaczenia, wskazówki
 • Zorganizuj specjalne miejsce do nauki, z minimalną ilością czynników zakłócających
 • Zadbaj o nauczanie w małej grupie / klasie
 • Posadź dziecko jak najbliżej nauczyciela
 • Wyraźnie oznacz rzeczy należące do dziecka
 • Zastosuj odpowiednie akomodacje, które pozwolą dziecku swobodniej funkcjonować w otaczającej go rzeczywistości np. jeśli dziecko źle reaguje na tłok i hałas, chroń go przed sytuacjami które z nim się wiążą


Jak możesz rozwijać umiejętności swojego dziecka?

 • Używaj prostych, konkretnych instrukcji
 • W prostych słowach najlepiej na przykładzie, przedstawiaj dziecku skutki jego zachowania
 • Stosuj sensoryczne techniki edukacyjne (wzrokowe, słuchowe, oparte o doświadczenia)
 • Ćwicz z dzieckiem rozpoznawanie niepokoju (zdenerwowania) i proszenie o pomoc
 • Ćwicz z dzieckiem radzenie sobie z gniewem
 • Ćwicz z dzieckiem nabywanie umiejętności społecznych - na konkretnych przykładach ucz dziecko jak należy się zachować i jakie po kolei wykonać czynności np.: kiedy chce kupić w sklepie jabłko, czy kiedy chce zaprosić do zabawy dzieci
 • Ćwicz z dzieckiem metody relaksacji
 • Ćwicz nabywanie innych umiejętności życiowych (dostosowanych do specyficznych potrzeb osób z FASD)

 
Porady dla rodziców dzieci z FASD

 • Proś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz
 • Miej na lodówce listę kontaktów osób do których możesz zadzwonić jak potrzebujesz pomocy, bądź czujesz się przytłoczony
 • Miej regularnie zaplanowany czas tylko dla siebie, bez dzieci
 • Utrzymuj jasno określone zasady - posiłki, ścielenie łóżka niech każdego dnia odbywa się o tej samej porze
 • Wywieś w domu obowiązujące w nim zasady
 • Używaj obrazków/zdjęć dla opisania zachowań, których oczekujesz od swojego dziecka
 • Poznaj kolegów i koleżanki swojego dziecka oraz ich rodziców
 • Poznaj nauczycieli swojego dziecka i utrzymuj z nimi kontakt
 • Miej w swoim telefonie wszystkie numery do kolegów i koleżanek swojego dziecka, jego nauczycieli oraz lekarzy, bądź przekaż je dorosłej zaufanej osobie
 • Uczestnicz w zajęciach na które chodzi Twoje dziecko i kibicuj mu/wspieraj
 • Ogranicz ilość aktywności, w które zaangażowane jest Twoje dziecko
 • Zapisuj w kalendarzu ważne daty takie jak - wizyty lekarskie, zajęcia dziecka, dni wolne od szkoły, spotkania i przyjęcia urodzinowe
 • Jeśli dziecko prosi Cię o uwagę bądź chce Ci coś pokazać - poświęć mu czas
 • Spędź przynajmniej jedną godzinę dziennie na zabawie ze swoim dzieckiem
 • Niech Twoje dziecko ma zarówno zajęcia i aktywności domowe, jak i pozadomowe - dzieci posiadające różne zajęcia nie mają tendencji do nudzenia się
 • Nagradzaj dziecko za wszystkie dobre zachowania i czynności - zawsze kiedy na to zasługuje

Więcej informacji

 

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom