Kontakt   

`

 • Odsłony: 8975

Trudne zachowania

Dzieci z FASD często zachowują się w taki sposób, że jest to przykre lub trudne dla ich otoczenia. Często ich zachowania są dla dorosłych i rówieśników niezrozumiałe i nieadekwatne do sytuacji. Dorośli i opiekunowie dzieci z FASD mogą skarżyć się na to, że dziecko:

 • Pod wpływem bodźców zewnętrznych łatwo się rozprasza
 • Często nie postępuje zgodnie z poleceniem / instrukcją
 • Często przerywa innym / przeszkadza
 • Często działa nie zastanawiając się nad konsekwencjami
 • Ma częste problemy z organizacją pracy, zadań
 • Działa impulsywnie / nadaktywnie
 • Jest niestabilne emocjonalnie / ma częste gwałtowne zmiany nastroju
 • Przejawia nadmierną lub niedostateczną reakcję na bodźce
 • Ma trudności z rozpoczęciem i kontynuowaniem działania
 • Ma trudności w planowaniu i przewidywaniu konsekwencji
 • Ma trudności ze zrozumieniem pojęcia czasu
 • Często wini innych za własne niepowodzenia i błędy
 • Jest niedojrzałe w stosunku do wieku rozwojowego
 • Unika kontaktu wzrokowego
 • Unika kontaktu fizycznego
 • Ma problemy z integracją społeczną, relacjami z ludźmi, z rówieśnikami
 • Nieprzerwanie mówi
 • Ma opóźniony rozwój językowy i mowy
 • Ma problemy z przetwarzaniem informacji, często bez zrozumienia powtarza to co mówią inni
 • Nie potrafi myśleć „elastycznie”
 • W reakcji na stres „spina się” jeszcze bardziej
 • Słabo radzi sobie z rozwiązywaniem problemów
 • Ma problemy z rozumowaniem przyczynowo-skutkowym
 • Czuje się inne niż reszta ludzi
 • Ma zaburzenia snu
 • Jest bezkrytycznie uczuciowe wobec obcych
 • Kłamie o rzeczach oczywistych - gdy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę
 • Łatwo traci humor, dobry nastrój
 • Często kłóci się z dorosłymi
 • Często aktywnie się sprzeciwia, odmawia współpracy
 • Jest nadwrażliwe, łatwo się denerwuje
 • Często jest złe i rozżalone
 • Przejawia silne reakcje lękowe
 • Nie uczy się dlatego, że nie może a dlatego, że nie chce

 
Oczywiście różne problemy z zachowaniem występują też u dzieci zdrowych lub z zaburzeniami nie wynikającymi z prenatalnej ekspozycji na alkohol np. Zespół nadpobudliwości z deficytami uwagi/ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera. Trzeba też pamiętać, że u dzieci z FASD takie zachowania są wynikiem uszkodzeń mózgu. Twoje dziecko nie robi Ci na złość  i nie lekceważy Ciebie, Ono potrzebuje zastosowania odpowiednich akomodacji, metod nauczania, adekwatnej – zrozumiałej dla niego komunikacji. Dziecko nie udaje, Ono boryka się z szeregiem trudności, które decydują o jego nieprzystosowanym funkcjonowaniu w codzienności.

 
Zaburzenia pierwotne i wtórne w FASD

Zaburzenia pierwotne  stanowią cechy lub zachowania, które odpowiadają uszkodzeniom struktury lub funkcji mózgu, takie jak upośledzenie umysłowe, zaburzenia uwagi, zaburzenia integracji sensomotorycznej.

Zaburzenia wtórne  to zaburzenia, które nie są wrodzone ale, które rozwijają się w czasie w wyniku niedostosowania między jednostką a otoczeniem.

 

 Im późniejsza diagnoza tym większe ryzyko pogłębiania się istniejących  deficytów i zaburzeń wtórnych charakterystycznych dla FASD. Zalicza się do nich m.in.:

 • problemy szkolne w tym przedwczesne zakończenie edukacji
 • trudności w przetwarzaniu informacji
 • trudności związane z hamowaniem działania (uporczywe kontynuowanie działania/zachowania wbrew swojej woli)
 • problemy psychiczne
 • deficyty w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym czy społecznym
 • ryzykowne zachowania seksualne
 • problemy z przestrzeganiem prawa
 • problemy z zatrudnieniem w życiu dorosłym.

Szansą dla przeciwdziałania zaburzeniom wtórnym jest wczesna diagnoza i adekwatna, fachowa pomoc!

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom