Kontakt   

`

 • Odsłony: 5865

Trudne zachowania

Uczniowie ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) potrzebują dodatkowej pomocy podczas różnych czynności choćby w szkolnej stołówce, w klasie, czy na placu zabaw i boisku. Dostosowywanie warunków edukacyjnych i procesu edukacji do potrzeb dzieci z FASD jest szczególnie ważnym aspektem w ich rozwoju. Ponieważ bardzo często dzieci z FASD nie różnią się swym wyglądem od rówieśników, dlatego często stawia się im takie same wymagania względem osiągnieć w nauce jak i zachowaniu.

Bardzo ważne aby pamiętać, że uczeń z FASD posiada potencjał i możliwości przyswajania wiedzy. Należy pomóc mu poprzez znalezienie takiej formy nauczania, która będzie najadekwatniejszą dla jego deficytów i trudności rozwojowych. Umiejętna praca nad zasobami osoby z FASD, to jednocześnie szansa dla  jej lepszej adaptacji w dorosłym życiu.

Uczeń z FASD może mieć:

 • Trudności w uczeniu się poprzez doświadczenie
 • Trudności w myśleniu abstrakcyjnym
 • Brak umiejętności uogólniania, planowania, kategoryzowania, przewidywania
 • Problemy w przewidywaniu konsekwencji własnych działań
 • Nadwrażliwość bądź niedoczucie na bodźce (zaburzone czucie głębokie)
 • Nierozumienie takich pojęć jak: czas, pieniądz - liczby, własność – przynależność
 • Łatwość w uleganiu manipulacji
 • Nagłe zmiany nastroju (labilność emocjonalna)
 • Trudności w przestrzeganiu norm społecznych, zasad, funkcjonowaniu w sytuacjach społecznych
 • Trudności w prawidłowym osądzie i myśleniu przyczynowo-skutkowym
 • Częste reakcje agresją i wycofaniem w sytuacjach stresujących bądź momentach przeciążenia emocjonalnego i poznawczego
 • Trudności związane z planowaniem, podejmowaniem decyzji, realizacją/działaniem i przewidywaniem (zaburzenia funkcji wykonawczych)
 • Problemy z adaptacją w środowisku szkolnym, rówieśniczym
 • Problemy w utrzymaniu i nawiązaniu koleżeńskich relacji z rówieśnikami
 • Problemy w zapamiętywaniu i powtórzeniu usłyszanego materiału, pisaniu dyktand, powtórzeniu szeregu liczb (zaburzone funkcje pamięci bezpośredniej)

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom