Kontakt   

`

  • Odsłony: 1201

Betaina i kwasy omega - 3 w profilaktyce FASD

Celem przeprowadzonego badania, było określenie poziomu neurodegeneracji mózgu potomstwa szczurów, które poddawano prenatalnej i postnatalnej eskpozycji na alkohol przy jednoczesnym zastosowaniu zmodyfikowanej w płyny diecie dla podkreślenia ochronnego działania suplementacji betainą i kwasami omega-3.

Szczury podzielono na cztery grupy: kontrolną, poddaną ekspozycji na alkohol, poddaną ekspozycji na alkohol + betainę, poddaną ekspozycji na alkohol + kwasy omega 3 oraz poddaną ekspozycji na alkohol + betainę + kwasy omega 3.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami prenatalna i postnatalna ekspozycja potomstwa szczurów na alkohol powoduje martwicę i śmierć komórek mózgu, natomiast betaina i kwasy omega-3 zmniejszają poziom neurodegeneracji. Tak więc kwasy omega-3 jak również betaina mogą być skuteczne w przeciwdziałaniu wystąpienia FAS.

Więcej...

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych