Kontakt   

`

  • Odsłony: 960

Porównanie poziomu funkcji wykonawczych u dzieci i dorosłych z FASD a dzieci i dorosłych z ADHD – meta analiza

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) i Zespół Nadpobudliwości z Deficytami Uwagi (ADHD) łączy wiele wspólnych deficytów neuropoznawczych. Deficyty funkcji wykonawczych są cechą charakterystyczną obu zaburzeń.

W celu zróżnicowania i określenia fenotypu zachowania osób z FASD a osób z ADHD, dokonano meta analizy dotychczasowych badań pozwalających na zróżnicowanie poziomu funkcji wykonawczych tych dwóch grup. Bieżąca metaanaliza obejmowała 15 badań porównujących dzieci i dorosłych z FASD i ADHD w próbach różnicujący pomiar funkcji wykonawczych.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, zarówno osoby z FASD, jak i z ADHD charakteryzują wyraźne deficyty funkcji wykonawczych (odpowiednio d = 0.82 i d = 0.55). Ponadto deficyty te są znaczniejsze w grupie osób z FASD (d = 0.25) niż z ADHD. Wyniki były moderowane przez IQ oraz status socjo-ekonomiczny.

Więcej...

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych