Kontakt   

`

  • Odsłony: 948

Wskazówki dla Wymiaru Sprawiedliwości dotyczące oskarżonych z FASD

Dzieci i dorośli z FASD często z uwagi na zaburzenia w zakresie samoregulacji jak również samokontroli, popadają w konflikt z prawem. Kończy się to sprawami o wykroczenia młodocianych, bądź tragicznymi sprawami dotyczącymi jednocześnie dzieci i rodziców. Dużym wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości jest praca z osobami o słabej samoregulacji, gdyż wymaga od sądów wzięcia pod uwagę potrzeby odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom z FASD, konieczność rozpatrywania każdego przypadku indywidualnie. Wskazówki dotyczące postępowania z osobami z FASD, większa elastyczność w działaniach i sposobie postępowania organów wymiaru sprawiedliwości, lepsze wyszkolenie osób zatrudnionych w systemie wsparcia i większa dostępność tego systemu – to wszystko może wpłynąć na poziom życia osób z FASD, jak również może poprawić jakość ich środowiska.

Więcej informacji

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych