Kontakt   

`

  • Odsłony: 33169

Mity i fakty

Mój lekarz powiedział, że spokojnie można wypić jedną bądź dwie lampki wina w ciąży

Twój lekarz może nie wiedzieć o negatywnym wpływie alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka, bądź czuć się niekomfortowo w rozmowie dotyczącej wpływu alkoholu na zarodek, czy płód. Niestety wielu lekarzy nie posiada wiedzy z zakresu teratogennego działania alkoholu na płód. Ponadto, niektórzy lekarze mogą czuć się niezręcznie w rozmowie z kobietą, która nie jest skłonna do abstynencji w ciąży, dlatego też, mogą aprobować małe ilości wina w ciąży. Postawa ta jest niezgodna z rekomendacjami i naukowymi doniesieniami o teratogennym działaniu alkoholu.

Moje znajome, czy kobiety w mojej rodzinie piły nieznaczne ilości alkoholu w ciąży i ich dzieci są zdrowe

Każda ciąża jest inna. Nie każda ciężarna, która pije alkohol w ciąży, urodzi dziecko z problemami widocznymi w okresie noworodkowym, dojrzewania czy dorosłości, tak samo jak nie każdy palacz będzie miał raka płuc. Natomiast niepodważalnym jest faktem toksycznego działania alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko. Dlatego też, po co ryzykować?

Niektóre dzieci mogą przejawiać subtelne uszkodzenia, będące efektem płodowej ekspozycji na alkohol, które widoczne staną się dopiero w wieku szkolnym (bądź później) takie jak problemy z nauką i zachowaniem. W wielu przypadkach istniejących problemów i deficytów nie wiąże z prenatalną ekspozycją na alkohol, co pociąga za sobą błędne diagnozy i opóźnioną w czasie adekwatną pomoc. Jak stwierdza dr. Susan Astley „Dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol często wyglądają złudnie dobrze / normalnie / zdrowo w okresie przed edukacją szkolną. Całościowy wpływ teratogennego działania alkoholu w życiu płodowym, widoczny będzie dopiero w okresie dojrzewania”.

Jedna lampka wina nie ma wpływu na rozwój dziecka

Każda ilość alkoholu spożyta przez ciężarną dociera do rozwijającego się dziecka, nawet jeśli jest to niewielka dawka. Nie ma takiej ilości alkoholu, która nie przedostawałaby się do rozwijającego się w łonie matki dziecka.

Picie alkoholu w ciąży jest bezpieczniejsze niż zażywanie kokainy czy heroiny

Napoje alkoholowe a wśród nich wino, powoduje zdecydowanie większe i poważniejsze deficyty niż jakikolwiek inna substancja teratogenna. „Ze wszystkich substancji uzależniających (kokaina, heroina, marihuana), alkohol powoduje najpoważniejsze uszkodzenia neurobehawioralne płodu „ IOM (Instytut Medycyny, USA). Każdy rodzaj alkoholu (np.: wódka, piwo, wino, whisky), jak również inne substancje psychoaktywne zażywane w czasie ciąży wiążą się z ryzkiem uszkodzenia płodu.

Trzeba być osobą uzależnioną od alkoholu, by urodzić dziecko z FASD

Wiedza naukowa w zakresie teratogennego działania alkoholu jest jednogłośna: Każda ilość alkoholu pity poniżej w czasie ciąży jest ryzykiem dla prawidłowego rozwoju dziecka, nie trzeba pić ryzykownie czy szkodliwie, by powodować ryzyko dla zdrowego rozwoju płodu. Wiele kobiet nie uzależnionych od alkoholu rodzi dzieci z deficytami wynikającymi z płodowej ekspozycji na alkohol. Fakt ten jest wynikiem braku wiedzy o teratogennym działaniu alkoholu na płód.

Alkohol przyczynia się tylko do zmian fizycznych - jeśli dziecko wygląda normalnie, to musi być zdrowe

Zdecydowana większość dzieci (ponad 85%) eksponowanych na działanie alkoholu w życiu płodowym nie ma wrodzonych wad fizycznych tylko deficyty poznawcze i/lub problemy z zachowaniem. Spektrum zaburzeń wywołanych alkoholem jest bardzo szerokie, dlatego też większość deficytów poznawczych, czy problemów z zachowaniem rzadko diagnozowana jest, jako pochodna działania alkoholu w życiu płodowym.

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom