Kontakt   

`

  • Odsłony: 247

Arkusze informacyjne dotyczące FASD

Arkusze informacyjne dotyczące FASD zostały napisane przez FASD Hub Teams (Scotland) przy wsparciu specjalistów bazując na ich wiedzy naukowej, jak i prywatnej w zakresie tematyki FASD. Wszystkie materiały mają stanowić pomoc dla opiekunów, jak profesjonalistów. Jak zapewniają autorzy, materiały będą stale uzupełniane nowymi treściami. Materiały dotyczą dwóch obszarów: FASD i Edukacji a każdy z nich ma swe podpunkty, wśród których znalazły się takie tematy jak informacje o FASD; informacje o materiałach edukacyjnych i grupach wsparcia; informacje o wsparciu finansowym; informacje dotyczące aranżacji przestrzeni by stała się przyjazną do nauki; wskazówki dla pedagogów; informacje dla przyszłych rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz wiele innych.

Więcej informacji …

https://www.adoptionuk.org/factsheets-fasd

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych