Kontakt   

`

  • Odsłony: 252

FASD: Ocena potrzeb zdrowotnych

Powstały w Anglii dokument, dotyczący oceny potrzeb zdrowotnych w zakresie FASD i istniejących deficytów w systemie, powstał przy współpracy jednostek rządowych i licznych specjalistów zaangażowanych w tematykę FASD, jak również osób doświadczających na co dzień trudności z uwagi na zaburzenia związane z FASD. Zawarte w dokumencie potrzeby z zakresu oceny zdrowotnej populacji, dotyczą: braku rzetelnego oszacowania odsetka przypadków FASD w Anglii; podkreślenia znaczenie wielosektorowej pracy wspierającej jednostki z FASD przez całe życie; potrzeby wprowadzenia lepszych szkoleń i podwyższania świadomość pracowników służby zdrowia w omawianym temacie; lepszej organizacji usług w celu poprawy ich dostępności oraz potrzeby opracowania innowacyjnych podejść służących wspieraniu osób żyjących z chorobą.

Więcej informacji …

https://www.gov.uk/government/publications/fetal-alcohol-spectrum-disorder-health-needs-assessment/fetal-alcohol-spectrum-disorder-health-needs-assessment

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych