Kontakt   

`

  • Odsłony: 268

Krajowa Strategia FASD

FASD jest wiodącym zaburzeniem neurorozwojowym w Kanadzie i dotyczy 4% populacji. Koszty ekonomiczne związane z FASD w Kanadzie, zawierające koszty zdrowotne, prawne, pomocy społecznej, edukacji opiewają na kwotę $9.7 miliarda. Narodowa Strategia dot. FASD ma za cel zmniejszenie poziomu obciążenia podatkowego w Kanadzie, jednocześnie uwzględniając zobowiązania rządu do poprawy stanu zdrowia i statusu społecznego kobiet i narażonych na FASD Kanadyjczyków. Zgodnie z jej zapisami, kobiety powinny otrzymywać rzetelną informację i odpowiednie wsparcie by zmniejszyć poziom spożycia alkoholu, bądź zaprzestać jego picia w ciąży. Ponadto zamiast stygmatyzacji, otrzymywać holistyczne wsparcie i pomoc w zależności od problemu z jakim się borykają, czy to jest uzależnienie od alkoholu, czy jakiekolwiek inne problemy zdrowia fizycznego i psychicznego.

Więcej informacji …

https://canfasd.ca/national-fasd-strategy/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych