Kontakt   

`

  • Odsłony: 256

Zasoby dla specjalistów z zakresu prawa i wymiaru sprawiedliwości z tematyki FASD

Osoby z FASD są w niewielkim stopniu reprezentowane w systemach prawnych i wymiarze sprawiedliwości, zarówno jako ofiary, jak i sprawcy. Ważne jest, aby specjaliści świadomi byli tego faktu i pracowali nad systemem wymiaru sprawiedliwości, który zawierałby również wiedzę o zaburzeniach związanych z FASD.

https://www.asantecentre.org/fasd-resources-for-justice-legal-professionals

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych