Kontakt   

`

  • Odsłony: 237

Dostępne interwencje w zakresie profilaktyki i leczenia FASD w latach 2007-2017

W przeprowadzonych analizach, zidentyfikowano 32 badania dotyczące interwencji w zakresie profilaktyki i 41 badań dotyczących interwencji w zakresie zarządzania. Wszystkie interwencje zostały zgłoszone jako skuteczne lub dały obiecujące wyniki w zapobieganiu i leczeniu FASD, z wyjątkiem czterech. Choć Europę i Afrykę charakteryzuje stosunkowo częstsze rozpowszechnienie FASD niż w innych częściach globu, to w tych dwóch regionach zidentyfikowano najmniejszy odsetek działań profilaktycznych i interwencyjnych. Większość interwencji dotyczących FASD odnotowano w Ameryce Północnej.

Więcej informacji …

https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab164.155/6405583?login=true

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych