Kontakt   

`

  • Odsłony: 211

Nowe miejsce dające szansę osobom z FASD - Kanada

W Kanadzie FASD stanowi najbardziej rozpowszechnione zaburzenie rozwojowe, które nadal pozostaje niedoszacowane w kwestii rozpowszechnienia. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych może wystąpić u dziecka, w sytuacji prenatalnej ekspozycji na alkohol. Zaburzenia obejmujące FASD, to deficyty fizyczne, psychiczne, mentalne, zaburzenia zachowania I problem z uczeniem się, zapamiętywaniem czy wyciąganiem wniosków. FASD dotyczy około 4% populacji a dotknięte nim osoby często stykają się z dyskryminacja, stygmatyzacją i niezrozumieniem. Szpital Dziecięcy w Kanadzie utworzył nową klinikę diagnozy i terapii dzieci z FASD, co ma ułatwić rodzicom dzieci, ich szybszą I adekwatną diagnozę.

Więcej informacji …

https://www.healthing.ca/news/ottawa-clinic-fetal-alcohol-spectrum-disorder/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych