Kontakt   

`

  • Odsłony: 227

Alkohol jest trucizną dla nienarodzonego dziecka

Jest niesłychanie ważne, by jak największa ilość osób świadoma była faktu toksycznego działania alkoholu na płód I tym samym mogła przekazywać tą informację dalej I jednocześnie wspierać kobiety będące w ciąży, by nie sięgały po napoje alkoholowe. W tym obszarze ogromna odpowiedzialność spoczywa na ojcu nienarodzego jeszcze dziecka, jak I na rodzinie, najbliższych i przyjaciołach kobiety ciężarnej. Należy zapamiętać, że alkohol dla rozwijającego się dziecka jest trucizną a przedostaje się do jego organizmu w przeciągu 20 minut od wypicia go przez matkę.

https://welstand.solidariteit.co.za/en/alcohol-is-poison-to-an-unborn-baby/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych