Kontakt   

`

  • Odsłony: 234

Rozwój społeczno-moralny młodzieży z FAS

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących społecznego funkcjonowania dzieci, u których zdiagnozowano płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome – FAS). Otrzymane wyniki wskazują, że źródeł trudności w funkcjonowaniu społecznym dzieci z FAS należy szukać poza ich poziomem funkcjonowania intelektualnego mierzonego testem inteligencji. Dzieci te mogą dobrze wypadać w testach, a mimo to mimo wszystko mieć liczne deficyty społeczne i rozwojowe. Iloraz inteligencji nie decyduje tu o umiejętności społecznego funkcjonowania.

Więcej informacji …

https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/813?fbclid=IwAR0qdVYgX2SLnRSSCs8VsDYMZa-UE2eWPNzrRjAT3JL_XpSFBUA2CV01E_o

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych