Kontakt   

`

  • Odsłony: 235

Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności

Z artykułu możemy dowiedzieć się, jak ważne i otwierające drogę dzieciom niepełnosprawnym do rodzin adopcyjnych/zastępczych może być umożliwienie wzajemnego, spontanicznego poznawania się osieroconych niepełnosprawnych dzieci wraz z rodzicami zastępczymi/adopcyjnymi. Rodzice zapoznają się z dzieckiem takim, jakim ono jest i znając jego zaburzenia, mogą podjąć się pełnienia roli rodzicielskiej.

Więcej informacji

https://www.researchgate.net/publication/328068246_Odkrywanie_przez_rodzicow_adopcyjnych_i_zastepczych_odmiennosci_dziecka_wynikajacej_z_niepelnosprawnosci_Studium_fenomenograficzne

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych