Kontakt   

`

  • Odsłony: 229

Alkohol w ciąży wśród mieszkanek Ugandy

Spożywanie alkoholu w okresie ciąży, wiąże się z negatywnymi skutkami dla matki a przede wszystkim dla noworodka. Uganda ma jeden z najwyższych wskaźników spożywania alkoholu w Afryce Subsaharyjskiej. Wśród 960 kobiet w ciąży objętych badaniem, mediana wieku wyniosła 26 lat, 35% było szczepionych przeciw polio (IPV) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 13% było nosicielami wirusa HIV, a 33% zadeklarowało spożywanie alkoholu w okresie ciąży.

Więcej informacji …

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256434

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych