Kontakt   

`

  • Odsłony: 230

Prenatalna ekspozycja na etanol (PEE) wywołuje dysplazję nadnerczy

Jak już dowiedziono, prenatalna ekspozycja na etanol (PEE) wywołuje dysplazję nadnerczy u potomstwa, co wynikało z nadmiernej ekspozycji matki na glikokortykosteroidy wewnątrzmaciczne. W przeprowadzonym badaniu analizie poddano międzypokoleniowy efekt genetyczny i różnice między płciami w wywołanych przez PEE zmianach w syntetycznej funkcji kortykosteronu nadnerczy u potomstwa. Ponadto badacze wyjaśnili mechanizm programowania pochodzenia wewnątrzmacicznego.

Więcej informacji …

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378427421002071

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych