Kontakt   

`

  • Odsłony: 240

Koszt związane z FASD w kanadyjskim systemie naprawczo-pomocowym

Koszt działań naprawczo-pomocowych wśród młodzieży z FASD w Kanadzie w latach 2011/2012 wyniósł około 17,5 mln dolarów kanadyjskich (CND; 13,6 mln CND dla mężczyzn i 3,8 mln CND dla kobiet), a wśród dorosłych z FASD wydatki te oszacowano na około 356,2 mln dolarów CND (140 mln USD CND za opiekę prowincjonalną i terytorialną oraz 216,2 mln USD CND za opiekę federalną). Wyniki badania podkreślają wagę potrzeby, podnoszenia świadomości na temat rozpowszechnienia FASD w systemie resocjalizacyjnym.

Więcej informacji …

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252715000497

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych