Kontakt   

`

  • Odsłony: 262

Prenatalna ekspozycja na alkohol, funkcja adaptacyjna i wejście w role dorosłych - prospektywne badanie młodych dorosłych

Jak do tej pory wiele badań wykazało wpływ prenatalnej ekspozycji na alkohol (PAE) na rozwój fizyczny, poznawczy i behawioralny dzieci, natomiast niewiele z nich skupiało się na długoterminowych skutkach u dorosłych. W niniejszym badaniu przedstawiono dane dotyczące funkcji adaptacyjnych i wchodzenia w role dorosłych w próbie społeczności młodych dorosłych z PAE.

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684951/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych