Kontakt   

`

  • Odsłony: 199

Nastolatkowie z FASD pozostawieni bez wsparcia

FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, wiąże się z deficytowym funkcjonowaniem mózgu, co jest następstwem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Osoby z FASD mogą doświadczać wielu złożonych problemów w zakresie funkcjonowania fizycznego, behawioralnego, edukacyjnego i intelektualnego. Ich sytuacja związana z deficytami rozwojowymi, może pozostać niezmienna na całe życie, czego efektem wtórnym może być bezdomność i często związana z tym przestępczość.

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/national/126818799/teenagers-left-homeless-without-support-for-fetal-alcohol-spectrum-disorder

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych