Kontakt   

`

  • Odsłony: 183

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Każdego roku 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zakresu i formy deficytów wpisujących się w kategorię osoby niepełnosprawnej, osoby z FASD/FAS spełniają wszystkie kryteria wskazane w ustawie. Opracowane w zeszłym roku Polskie standardach diagnostycznych FASD jedynie ten fakt potwierdzają.

Więcej informacji …

https://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady?fbclid=IwAR0fanQdWIUjfk2AI_HDifa2HnKXsw0ZEoR7SULTrRq_UMTOqYC2SPQKIHA

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych