Kontakt   

`

  • Odsłony: 201

Najnowszy raport dotyczący zdrowia w Irlandii

Zgodnie z wynikami przedstawionymi w ramach raportu dotyczącego kondycji zdrowia Irlandczyków, odnotowuje się spadek liczby narodzin, spadek spożycia alkoholu i odsetka palaczy. Tendencja spadkowa obserwowana jest na przestrzeni ostatnich 10 lat. Osoby w wieku od 15 lat i więcej spożyli średnio 10 litrów alkoholu w zeszłym roku, w porównaniu do 14 litrów per capita w roku 2000. Liczba wypalanych papierosów na osobę spadła znacząco w ciągu ostatnich 20 lat, z blisko 2300 papierosów rocznie do prawie 700 papierosów rocznie. Liczba żywych urodzeń w Irlandii spadła z 74 011 w 2011 roku do niespełna 56 000 w zeszłym roku.

Więcej informacji …

https://www.independent.ie/news/births-smoking-and-alcohol-consumption-all-declining-in-ireland-latest-health-report-shows-41086443.html

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych