Kontakt   

`

  • Odsłony: 186

Zdrowie stomatologiczne dziecka, a alkohol pity w ciąży

Szkliwo w ludzkich zębach mlecznych zaczyna tworzyć się już w macicy i jest bardzo podatne na zaburzenia fizjologiczne występujące w okresie okołoporodowym. Sam moment narodzin jest zaznaczony w szkliwie przez tzw. linię noworodkową (NNL), która tworzy się gdy dziecko przechodzi ze środowiska macicy do środowiska zewnętrznego. W Australii wykonano badanie oceniające stres i spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży, na NNL u ich dzieci. Przeprowadzono wywiady z matkami (53 kobiety wzięły udział w badaniu) na temat ich stanu zdrowia w czasie ciąży oraz doświadczeń porodowych. Do badania histopatologicznego oddano 65 zębów mlecznych (siekacze, trzonowce, jeden kieł) ich dzieci. Mierzono grubość linii noworodkowej (NNL). Według naukowców jedynym (statystycznie istotnym) czynnikiem mającym wpływ na grubość NNL, było spożycie alkoholu przez kobietę w ciąży. Dzieci matek, które sporadycznie piły alkohol w czasie ciąży, miały grubsze NNL w porównaniu z dziećmi matek, które nie piły. Wyniki te sugerują, że różnice w tworzeniu się NNL, powstają prawdopodobnie z powodu zmian fizjologicznych, które zaburzają homeostazę wapnia podczas odkładania się szkliwa.

Więcej informacji …

https://www.infodent24.pl/techdentpost/zdrowie-stomatologiczne-dziecka-gdy-matka-w-ciazy-pila-alkohol,119661.html

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych