Kontakt   

`

  • Odsłony: 212

Badanie pilotażowe dotyczące odczytu sygnałów EEG u dzieci z FASD

W badaniu pilotażowym dokonano analizy różnic odczytu sygnałów EEG rejestrowanych u dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowym (FASD) i dzieci zdrowych. W opracowaniu przedstawiono również informacje dotyczące FASD - wyjaśniając tym samym społeczne, ekonomiczne i genetyczne przyczyny występowania FASD. Uzyskane wyniki wskazują, że zapisy EEG mogą być pomocnym narzędziem w diagnostyce dzieci FASD, w szczególności tych z niewidocznymi fizycznymi objawami tych zaburzeń.

Więcej informacji …

https://doi.org/10.3390/s22010103

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych