Kontakt   

`

  • Odsłony: 112

Coraz więcej kobiet pije alkohol w ciąży

Według nowego raportu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w porównaniu do okresu sprzed lat 2018-2020, więcej Amerykanek będących w ciąży sięgnęło po napoje alkoholowe. Jednocześnie nie odnotowano żadnej korelacji powyższego zjawiska z pierwszym lockdown’em związanych z COVID-19. Od czasu rozpoczęcia badania przez CDC w powyższym zakresie, czyli od roku 2011 odnotowuje się wzrost powszechności spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. W okresie do 2013 roku 1 na 10 kobiet deklarowała fakt spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni. Do roku 2017 dotyczyło to 1 na 9 ciężarnych; a w ostatnim badaniu liczba ta wzrosła do 1 na 7 kobiet ciężarnych.

Więcej informacji …

https://www.medscape.com/viewarticle/966917

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych