Kontakt   

`

  • Odsłony: 270

Dlaczego kobiety w ciąży bądź w okresie karmienia piersią, piją alkohol?

Analizie poddano wyniki 42 badań z 16 krajów. wśród najczęściej wymienianych powodów konsumpcji alkoholu w ciąży znalazła się: presja społeczna i przekonanie, że tylko „mocny” alkohol i pity w dużych ilościach jest szkodliwy dla płodu. Ponadto wskazywano także na: brak świadomości niekorzystnego wpływu alkoholu na płód; sposób na radzenie sobie z przeciwnościami losu; wiarę w dobroczynne właściwości alkoholu; słuchanie porad i zaleceń lekarzy; fakt bycia w niechcianej lub nieplanowanej ciąży; uzależnienie od alkoholu; bądź picie z uwagi na kulturowe obyczaje i tradycję. Spożywanie alkoholu podczas karmienia piersią tłumaczone było natomiast: przekonaniem, że alkohol stymuluje laktację; niejednoznaczne porady lekarzy; brak świadomości o związanym z tym ryzykiem dla rozwoju niemowląt oraz chęć poprawy nastroju i celebracji okolicznościowych wydarzeń. Jak dowiedziono, indywidualne przekonania, posiadana wiedza i słyszane porady, kultura oraz okoliczności osobiste wpływają na fakt spożywania alkoholu w ciąży. Ograniczone są natomiast dane, które wyjaśniłyby powody i mechanizmy jakimi kierują się kobiety sięgając po napoje alkoholowe w okresie karmienia piersią. Jak podsumowują autorzy badania, zrozumienie kontekstu przyczyn spożywania alkoholu w ciąży ma kluczowe znaczenie w działaniach edukacyjnych dotyczących tych obszarów tematycznych i zapobieganiu FASD.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dar.13425

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych