Kontakt   

`

  • Odsłony: 113

Edukatorzy w pracy z dziećmi z FASD

Dzieciom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mogą towarzyszyć zaburzenia neurorozwojowe, fizyczne, psychiczne i behawioralne, które mogą przekładać się na funkcjonowanie w szkole. Nauczyciele posiadając często ograniczoną wiedzę lub doświadczenie w identyfikowaniu i wspieraniu uczniów z FASD, potrzebują zweryfikowanych i adekwatnych narzędzi do pracy z dziećmi z tej grupy. Wyniki przeprowadzonego badania, określają kluczowe obszary, w których niezbędne są dalsze badania i gromadzenie zasobów mających na celu lepsze wsparcie uczniów z FASD uczęszczających do szkół podstawowych.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hpja.574

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych