Kontakt   

`

  • Odsłony: 113

Zdolności motoryczne i inteligencja u dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Zgodnie z otrzymanymi wynikami naukowcy podkreślają, że zdolności motoryczne i inteligencję należy oceniać oddzielnie w procesie diagnozy FASD. Wyniki inteligencji nie powinny być wykorzystywane do oceny zdolności motorycznych. Oddzielna ocena inteligencji i zdolności motorycznych wpływa na dokładność diagnozy, pomaga w doborze odpowiednich działań pomocowych w zakresie budowania umiejętności motorycznych oraz na dalszym etapie pozwala określić znaczenie zastosowania fizjoterapii i terapii zajęciowej w przypadku FASD.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dmcn.15175

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych