Kontakt   

`

  • Odsłony: 112

Bezpieczny Internet dla osób z FASD

8 lutego każdego roku obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (SID). Tegoroczne hasło przyświecające obchodom SID, brzmiało : Razem dla lepszego Internetu. Rodzice wyrażają swoje obawy o dzieci, które narażone są na różne treści płynące z Internetu i mediów społecznościowych. W dużej mierze obawy te dotyczą rodziców dzieci z FASD, które szczególnie podatne są na wszelkie zagrożenia płynące ze świata online. Prenatalna ekspozycja na alkohol może doprowadzić do uszkodzeń mózgu, które przekładają się na ograniczoną umiejętność hamowania impulsów, problemy z podejmowaniem decyzji, trudności w osądzie i ocenie sytuacji, czy zaburzeniach myślenia abstrakcyjnego. Powyższe problemy neuropsychologiczne powodują, że osoby z FASD są bardziej narażone na zagrożenia jakie płyną ze świata internetowego.

Więcej informacji …

https://canfasd.ca/2022/02/11/internet-safety-for-people-with-fasd/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych