Kontakt   

`

  • Odsłony: 109

Znaczenie wsparcia dla kobiety uzależnionych od alkoholu w wieku prokreacyjnym

Jak podkreśla sekretarz Departamentu Programów Narkotykowych i Alkoholowych (DDAP) Jen Smith, dobrane działania i wczesna interwencja adresowana do kobiet w ciąży i po porodzie z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych, to kluczowe czynniki mające znaczenie dla stabilności rodziny, zdrowia i ogólnego dobrostanu. Choroba uzależnienia od alkoholu, często ma negatywny wpływ na otoczenie osoby uzależnionej a zastosowanie adekwatnych działań i wsparcia, ma ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnych skutków uzależnienia.

Więcej informacji …

https://www.media.pa.gov/pages/DDAP_details.aspx?newsid=208

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych