Kontakt   

`

  • Odsłony: 123

Dzień Wad Wrodzonych

Każdego roku 3 marca obchodzony jest Dzień Wad Wrodzonych, który ma na celu upowszechniać wiedzę i pogłębiać świadomość dotyczącą występowania wad wrodzonych w populacjach. Z wadami wrodzonymi na świat przychodzi od 3 do 6% noworodków, co stanowi 8 milionów przypadków każdego roku. Wady wrodzone stanowią strukturalne zmiany, które mogą dotyczyć jednego bądź kliku narządów czy też części ciała takich jak, na przykład serce, mózg, stopy. Wady wrodzone mogą być zauważalne jeszcze podczas życia płodowego, po narodzinach bądź mogą uwidocznić się w pierwszym roku po narodzinach. Choć wady wrodzone mogą pojawić się na każdym etapie ciąży, to najczęściej uwidaczniają się w pierwszych 3 miesiącach ciąży, w okresie organogenezy, kiedy to tworzą się organy dziecka. W przypadku większości wad wrodzonych przyczyny są albo nieznane, albo uważa się, że są one wynikiem działania wielu czynników, takich jak choćby uwarunkowania genetyczne, zachowania prozdrowotne i styl życia matki. Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia wad wrodzonych zalicz się: palenie, picie alkoholu I zażywanie narkotyków podczas ciąży; otyłość i nie leczona cukrzyca; przechodzenie podczas ciąży infekcji bądź zakażeń wirusowych (toksoplazma, kiła, różyczka, CMV, opryszczka, wirus Zika); podeszły wiek matki (zwiększa ryzyko mutacji chromosomowych); historia rodzinna wad wrodzonych; wysoka temperaturę I ekspozycja na wysoką temperaturę.

Więcej informacji …

https://www.freepressjournal.in/health/world-birth-defect-day-around-8-million-babies-are-affected-causes-and-some-precautions-to-be-taken

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych