Kontakt   

`

  • Odsłony: 112

Charakterystyka stylu życia przed ciążą i ryzyko poronienia

Badacze poddali analizie wpływ takich zmiennych jak otyłość, picie alkoholu i palenie papierosów przed ciążą wpływają na ryzyko poronienia. a ryzyko wystąpienia poronienia. Spośród 26 592 ciąż, które wystąpiły w okresie prowadzonych obserwacje badawczych, 19% zakończyło się poronieniem. Zgodnie z otrzymanymi wynikami badacze zaobserwowali zwiększone ryzyko poronienia w przypadku otyłości sprzed ciąży w porównaniu z prawidłową masą ciała (skorygowane RR 1,13; 95% CI 1,05; 1,21), palenia od 10 do 19 papierosów dziennie w porównaniu z niepaleniem (skorygowane RR 1,13; 95% CI 1,02, 1,25),oraz ryzykownym piciem alkoholu (≥2 porcje standardowe dziennie; skorygowane RR 1,15; 95% CI 1,03; 1,28) w porównaniu z piciem o niskim ryzyku (< 2 porcje standardowe dziennie).

Więcej informacji …

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-022-04482-9

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych