Kontakt   

`

  • Odsłony: 123

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD): wgląd w ostatnich 50 lat

Sięgając czasów biblijnych, istniały już wskazówki dotyczące negatywnego wpływu alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym (Jones i Smith; Warren). Powszechność picia ginu w Londynie w latach 1690-1752, doprowadziło do złożenia przez London College of Physicians petycji do Izby Gmin o ponowne nałożenie podatku na napoje spirytusowe. Badania na ludziach i zwierzętach z początku XX wieku sugerowały, że PAE niekorzystnie wpływa na przebieg ciąży; jednak nadal dominował pogląd, że alkohol nie jest szkodliwy dla rozwijającego się płodu, a zdarzało się, że kobietom w ciąży podawano duże dawki alkoholu, aby zapobiec przedwczesnemu porodowi. Dlatego też za przełomowe w temacie należy uznać działania utworzonego w 1971 roku Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu (NIAAA). Organizacja ta przyczyniła się do prowadzenia i rozpowszechniania wyników badań dot. FASD, aby tym samym ostrzec klinicystów, ustawodawców i opinię publiczną o niebezpieczeństwach związanych z PAE. Przegląd danych dotyczących historii zaleceń związanych z PAE dotyczy wybranych informacji z ostatniego półwiecza.

Więcej informacji …

https://arcr.niaaa.nih.gov/niaaa-50th-anniversary-festschrift/fetal-alcohol-spectrum-disorders-awareness-insight-just-50-years

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych