Kontakt   

`

  • Odsłony: 120

Dzieci adoptowane z Rosji i Ukrainy

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest główną przyczyną zaburzeń neurorozwojowych. Dzieci adoptowane z krajów, w których spożycie alkoholu w czasie ciąży jest bardzo wysokie, są bardziej narażone na występowanie FASD. Fakt różnorodnych objawów neurorozwojowych i behawioralnych wynikających z porzucenia oraz brak doświadczenia w diagnozowaniu FASD, utrudnią adekwatną i szybką diagnozę. Celem przeprowadzonego badania, było określenie powszechności występowania FASD u dzieci w wieku od 8 do 24 lat adoptowanych z Rosji i Ukrainy. Spośród 162 diagnozowanych dzieci 81 (50%) spełniało kryteria diagnostyczne FASD. Trzydzieści trzy (20,4%) dzieci miały płodowy zespół alkoholowy (FAS), 28 dzieci (17,2%) miało częściowe FAS, 2 dzieci (1,2%) miało wady wrodzone związane z alkoholem (ARBD) i 18 (11,1%) miało zaburzenie neurorozwojowe związane z ekspozycją na alkohol (ARND).W populacji dzieci z wysokim ryzykiem prenatalnej ekspozycji na alkohol (adopcje z krajów Europy Wschodniej), co najmniej 50% wykazywało objawy związane z FASD. Otrzymane wyniki pokrywają się z innymi badanami w tym zakresie, jak również dnami z domów dziecka.

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7913360/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych