Kontakt   

`

  • Odsłony: 111

Rozpowszechnienie FASD w Kanadzie

W 2019 r. rozpowszechnienie FASD wśród kanadyjskich dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 17 lat mieszkających w mieszkaniach prywatnych wynosiło 1 na 1000 (0,1%). Kanadyjskie dzieci i młodzież, które reprezentowały ludność rdzenną, charakteryzowały się znacznie wyższą częstotliwością rozpowszechniania zaburzeń FASD, w porównaniu do pozostałej próby nie przynależącej do ludności rdzennej (1,2% w porównaniu z 0,1%). Mediana wieku rozpoznania dzieci i młodzieży z FASD wyniosła 5,7 lat. Większość dzieci i młodzieży z FASD miała co najmniej jedną inną przewlekłą chorobę. Jak podkreślają badacze, potrzebne są działania na poziomie ogólnokrajowym, które pozwolą lepiej zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

Więcej informacji …

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34549919/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych