Kontakt   

`

  • Odsłony: 118

Ekspozycja na alkohol w życiu płodowym

Ekspozycja na alkohol w życiu płodowym, wiąże się z ryzykiem upośledzenia wzrostu, urodzenie martwego dziecka, bądź wystąpienia spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD). Zaburzenia te towarzyszą jednostce przez całe życie a odpowiednie dobrane narzędzia diagnostyczne pozwalają na adekwatną terapię niwelującą zakres czy intensywność występujących deficytów. Mimo rekomendacji związanych z abstynencją w ciąży, ponad połowa kobiet w Stanach pije alkohol w ciąży. Dokonany przegląd literatury koncentruje się wokół danych dotyczących zdrowia matki i dziecka, zmiennych z okresu prekoncepcji i okresu ciąży, dających pewną nadzieję na zmniejszenie poalkoholowych szkód dziecka.

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7061927/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych