Kontakt   

`

  • Odsłony: 121

Nerwowe komórki macierzyste

Przeszczep nerwowych komórek macierzystych (NSC) stanowi źródło tworzenia potencjalnie skutecznych, nowych strategii terapeutycznych bazujących na komórkach macierzystych i mających zastosowanie w ramach szerokiego wachlarza różnych chorób klinicznych, w tym udaru, chorób psychicznych, zaburzeń wynikających z PAE, czy raka. Analiza badań przedklinicznych wskazuje na możliwe zastosowanie komórek macierzystych i ich skuteczność w łagodzeniu przebiegu różnych chorób, jak również wskazują istniejące wciąż bariery wiedzy. Dotyczą one choćby ustalenia optymalnego dawkowania NSC , sposobu ich dostarczania, schematów czasowych oraz zrozumienia dokładnego mechanizmu, dzięki któremu przeszczepione NSC prowadzą do zdrowia.

Więcej informacji …

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31898782/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych