Kontakt   

`

  • Odsłony: 443

Interpelacja w sprawie terapii i rehabilitacji dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym (FAS)

Na początku września 2021 roku, Posłanka na Sejm RP - Hanna Gill-Piątek złożyła do ministra zdrowia interpelację w sprawie terapii i rehabilitacji dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym (FAS), (Interpelacja nr 26810). Zgodnie z jej treścią, czytamy, cyt. :”(…) do Stowarzyszenia Polska 2050 zgłaszają się rodziny zastępcze, które zaniepokojone są brakiem dostępu do bezpłatnej terapii i rehabilitacji dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym. (…) Skutki potrafią utrzymywać się przez całe życie, zwłaszcza gdy dziecko nie uczestniczy w terapii. Tymczasem (…) FAS nie jest uznawane za jednostkę chorobową, która uprawniałaby do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji …

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C6UH96

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom