Kontakt   

`

  • Odsłony: 423

Tendencje samobójcze wśród osób z FASD

Osoby ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) stoją przed złożonymi wyzwaniami. Przy braku wsparcia wiele osób z FASD, boryka się z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym i używaniem substancji psychoaktywnych. Jednym z najbardziej niepokojących potencjalnych zagrożeń jest ryzyko prób samobójczych. Na ryzyko próby samobójczej, czy popełnienie samobójstwa wpływają takie czynniki jak cechy indywidualne, środowiskowe i społeczno-kulturowe. Chociaż badań dotyczących tego zagadnienia wśród populacji osób z FASD jest jak do tej pory niewiele, to naukowcy podkreślają, że wskaźniki samobójstw wśród osób z FASD jest wyższy niż w populacji ogólnej. Ponadto, w grupie tej współczynnik wieku osób popełniających samobójstwa jest niższy niż w populacji ogólnej.

Więcej informacji …

https://canfasd.ca/2022/08/26/issue-paper-fasd-and-suicidality/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom