Kontakt   

`

  • Odsłony: 377

Używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w ciąży — przegląd skandynawski

W raporcie zawarto przegląd danych pochodzących ze wszystkich krajów skandynawskich, dotyczących używania alkoholu, tytoniu i innych substancji przez kobiety w czasie ciąży. Opisano również konsekwencje ekspozycji prenatalnej na płód. W Raporcie dokonano przeglądu krajowych wytycznych dotyczących spożywania alkoholu w czasie ciąży oraz narzędzi (przesiewowych) stosowanych w opiece przedporodowej w celu identyfikacji spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Kolejnym celem jest opisanie usług dostępnych dla kobiet uzależnionych od alkoholu a będących w ciąży.

Więcej informacji …

https://nordicwelfare.org/en/publikationer/fasd/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom