Kontakt   

`

  • Odsłony: 2913

"Płodowy Zespół Alkoholowy - od diagnozy do terapii" seminarium naukowe w Centrum Zdrowia Dziecka

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zorganizowała w dniu 4 czerwca 2008 roku seminarium pt. „Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii”. Seminarium odbyło się w Centrum Zdrowia Dziecka.

Celem spotkania było przekazanie środowisku medycznemu najnowszych informacji o metodach diagnozowania Płodowego Zespołu Alkoholowego (ang. FAS – Fetal Alcohol Syndrome) oraz o możliwościach terapii dzieci z tym uszkodzeniem. Seminarium jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu” realizowanej przez PARPA od 2007 roku. Kampania promuje abstynencję w okresie ciąży i zwraca uwagę na szkodliwy wpływ alkoholu na rozwój płodu. Badania pokazują, że ok. 30% Polek przyznaje się do spożywania alkoholu w czasie ciąży. Szacuje się, że każdego roku w Polsce rodzi się ok. 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS, zaś dziesięć razy więcej dzieci przychodzi na świat z innymi uszkodzeniami spowodowanymi działaniem alkoholu w okresie prenatalnym. Zarówno oferta diagnostyczna jak i terapeutyczna dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz ich rodzin jest nadal niewystarczająca.

Podczas seminarium specjaliści z różnych dziedzin m.in. pediatrii, psychiatrii, psychologii, radiologii, położnictwa przedstawili wyniki ostatnich badań w zakresie diagnozy FAS (medycznej i psychologicznej), a także rekomendacje dotyczące rozpoznania i terapii tego uszkodzenia. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli środowiska medycznego, w tym szczególnie lekarzy pediatrów, neonatologów, ginekologów-położników, neurologów, pielęgniarek i położnych oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o Płodowym Zespole Alkoholowym.

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom