Kontakt   

`

  • Odsłony: 3206

Uroczyste podsumowanie kampanii "CIĄŻA BEZ ALKOHOLU"

W dniu 31 marca 2008 roku w siedzibie Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące pierwszy etap kampanii „Ciąża bez alkoholu” zorganizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w promowanie wiedzy o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu podczas ciąży.

Pan Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uroczyście rozpoczął spotkanie, wszystkich serdecznie powitał i podziękował za przybycie. Następnie głos zabrali goście honorowi: Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Pani Paulina Miśkiewicz Dyrektor Biura WHO w Polsce i Pani Magdalena Wysocka Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Kampania nie odniosłaby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, dlatego już na samym początku Pan Dyrektor Brzózka skierował słowa podziękowania do przedstawicieli samorządów gminnych, samorządów wojewódzkich, mediów, dziennikarzy i edukatorów. Pisemne podziękowania otrzymali w pierwszej kolejności Eksperci PARPA ds. FAS: Pan Krzysztof Liszcz (Fundacja Daj Szansę), Pani Teresa Szumiło (ITEM. Umiejętności Społeczne), Pani Małgorzata Klecka (Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa), Pani Bogda Różycka (Centrum Zdrowia Dziecka) oraz nieobecni na spotkaniu: Pan Tomasz Niemiec (Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) i Pan Piotr Raczyński (lek. ginekolog – położnik, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie) .

Podczas swojego wystąpienia dr Liszcz, podobnie jak znaczna część edukatorów, zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia dostępności pomocy dzieciom z FAS i ich rodzinom, ponieważ ogromnie istotna jest dla tej grupy odpowiednia i wczesna diagnoza oraz szybka i adekwatna terapii.

Słowa uznania i podziękowania usłyszały także osoby odpowiedzialne za medialna stronę kampanii (m. in. za reżyserię i produkcję spotu telewizyjnego i radiowego) – Szkoła Mistrzów Reklamy, Pan Nono Dragović (reżyser i wykładowca SMR) oraz przedstawiciele firmy Media Concept – Pan Bartosz Nowakowski (Prezes MC) i Pani Małgorzata Grzebisz – Zakrzewska (Strategic and New Media Manager).

Niezwykle istotnym uczestnikiem działań edukacyjnych okazała się firma AMIL produkująca testy ciążowe. Jako jedyna w Polsce przyjęła propozycję PARPA i na opakowaniach testów umieściła informację o szkodliwym wpływie alkoholu na płód. Od momentu rozpoczęcia kampanii sprzedano już 250 tysięcy testów, dzięki którym kobiety dowiedziały się o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży. A warto dodać, że taka informacja będzie umieszczana na opakowaniach testów firmy AMIL już na stałe. Podziękowanie za udział w tym przedsięwzięciu odebrała Pani Alicja Konstankiewicz.

Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Łukowska (Zastępca Dyrektora PARPA), która dokonała podsumowania pierwszego etapu kampanii „Ciąża bez alkoholu”. Zebrani dowiedzieli się, ile i jakie podmioty włączyły się w działania edukacyjne i jakiego rodzaju to były działania; co ważnego się wydarzyło w związku z kampanią i jakie przedsięwzięcia udało się zrealizować.

Do kampanii przystąpiły 683 podmioty, w tym 638 samorządów gminnych, 12 wojewódzkich, 17 dzielnic Warszawy oraz 33 inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia abstynenckie, parafie). W ponad 160 miejscach odbyły się debaty, pikniki i konferencje propagujące wiedzę o FAS.

Sprawozdania nadesłało blisko 80% zgłoszonych podmiotów. Aktywność gmin znacznie wyprzedziła pomysły PARPA. Samorządy włączyły temat Płodowego Zespołu Alkoholowego i konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży do programów profilaktyczno – zdrowotnych realizowanych z młodzieżą, a także do kursów przedmałżeńskich prowadzonych przy parafiach.

Wszyscy realizatorzy kampanii podjęli się dystrybucji materiałów edukacyjnych (np. w punktach konsultacyjnych i ośrodkach pomocy społecznej); ponad 85% organizatorów podjęło wyzwanie dotarcia z wiedzą o FAS do środowisk medycznych.

Po części podsumowującej nadszedł czas na prezentacje naukowe: Pani Teresa Szumiło przedstawiła na przykładzie studium przypadku dwojga dzieci zaburzenia (od strony psychologicznej), jakie mogą występować u osób dotkniętych FAS oraz jak to się przekłada na ich funkcjonowanie w codziennym życiu.

Druga z prezentacji stała się dowodem na to, jak wielkie możliwości daje współczesna technika. Profesor Andrzej Urbanik z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił wyniki najnowszych badań przeprowadzonych dzięki Protonowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego, dotyczących wpływu alkoholu na funkcjonowanie mózgu. Niezwykle istotnym jest fakt, iż są to pierwsze tego typu badania w Polsce. Dają szansę na szybsze i dokładniejsze diagnozowanie FAS, a przez to – na możliwość wcześniejszego rozpoczęcia terapii. Oficjalna prezentacja wyników tych badań ma się odbyć na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia. Współczesna technika umożliwiła również przeprowadzenie tej prezentacji w formie telekonferencji – Profesor Urbanik będąc w Krakowie przemawiał do uczestników konferencji w Warszawie i odpowiadał na zadawane pytania.

W dalszej części spotkania uczestnicy mogli obejrzeć prezentacje podmiotów wyróżnionych za szczególne inicjatywy oraz wystawę „FAScynujące Dzieci” z obozu terapeutycznego dzieci z FAS. Wystawę tę, dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, można było oglądać w dniach od 4 do 19 grudnia 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki. Prezentowano ją również na wielu piknikach i spotkaniach w całej Polsce. Wystawa nadal pozostaje do dyspozycji gmin – informacje dotyczące warunków wypożyczenia można uzyskać w Agencji.

W trakcie całego spotkania przedstawiciele wybranych gmin udzielali wywiadów radiowych.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na wręczanie nagród. Dyplom oraz pakiet edukacyjny otrzymało 20 podmiotów wyróżnionych za szczególne inicjatywy podjęte w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu”.

Specjalne podziękowania otrzymali także edukatorzy kampanii, którzy z wielkim zaangażowaniem dzielili się swoją wiedzą podczas licznych debat, pikników, konferencji i spotkań edukacyjnych.

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom