Kontakt   

`

  • Odsłony: 15452

STREFA SPECJALISTY

W codziennej pracy masz kontakt z osobami o różnych deficytach rozwojowych – fizycznych, psychicznych i intelektualnych, których podłożem mogą być zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Osoby z FASD potrzebują specjalistycznej diagnozy i adekwatnej, dostosowanej do ich deficytów terapii. Wiedza na temat FASD nieustannie się rozwija, bądź na bieżąco w temacie!

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych