Kontakt   

`

  • Odsłony: 1110

Wpływ genów na Płodowy Zespół Alkoholowy

Uniwersytet w Tennessee otrzymał grant w wysokości 1,5 miliona dolarów na badania dotyczące wpływu genów na Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). Kristin Hamre z Wydziału Anatomii i Neurobiologii podkreśla, że naukowcy są świadomi faktu, iż szkody związane z ekspozycją na alkohol w życiu płodowym, bywają różnego stopnia. Jak stwierdza Hamre, ogromną rolę odgrywa tu zarówno genetyka matki, jak i dziecka. Zarówno badania przeprowadzone na zwierzętach, jak i w mniejszym stopniu na jednostkach ludzkich, dowodzą, że o wielkości uszkodzeń wywołanych alkoholem w życiu płodowym decyduje w dużej mierze genetyka.

Więcej informacji

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych