Kontakt   

`

Wiadomości

Włączenie dziecka z FASD do Twojej klasy
Kobiety pytane, czy piły alkohol w czasie ciąży
Więcej uwagi dla Ciąży i Alkoholu
Wyjaśnienie PAE Twojemu dziecku
Przemoc i nadużycia a FASD
FASD – 20 lat doświadczenia
Get Ready! Run FASD 2023
Potrzeba pełnego finansowania badań przesiewowych zdrowia psychicznego dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
Pierwszy irlandzki ośrodek FASD
UK FASD Manifest
Ciąża i alkohol
SalfordFASD - najbardziej ekspercka grupa zajmująca się FASD w Wielkiej Brytanii
Centers for Disease Control and Prevention wskazuje na zaniedbania lekarzy
Słuch u młodzieży z prenatalną ekspozycją na alkohol
Markery molekularne w egzosomach krwi matki pozwalają na wczesne wykrycie zaburzeń związanych z PAE
Analiza czynników determinujących spożywanie alkoholu wśród kobiet w ciąży w Etiopii
Zapobiegania FASD w RPA
Dofinansowanie rodzin zastępczych dla dzieci z FASD
Wychowywanie dzieci w wieku szkolnym
Wczesna prenatalna ekspozycja na alkohol a geny
Ponowna potrzeba ulepszenia metod opracowywania kryteriów diagnostycznych FASD
Pacjenci z PAE - często błędnie diagnozowani
Prenatalna ekspozycja na alkohol a różnice płciowe
Ustawa Senatu Nowego Meksyku, mająca na celu nieść pomoc noworodkom
Translacyjne podejście do badania wpływu narażenia na alkohol w okresie prenatalnym na zdrowie
Podcast FASD Hub Australia
Przewodnik po FASD i umiejętności uczenia się
Charakterystyka zaburzeń FASD na linii życia
Australijska kampania „Strong Born” w temacie FASD
Pomagamy dzieciom z zespołem FASD
Skąd się bierze FASD?
Podcasty i blogi dot. FASD
CBD poprawia funkcjonowanie mózgu w FAS
Kampania „Every Moment Matters”
Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie płodowych zaburzeń alkoholowych, wyd. 1. 2021
Etykietowanie alkoholu - celem przekazywania konsumentom prawdy
Wychowywanie dzieci w wieku edukacji podstawowej
Możliwości zarobkowe i samodzielne życie osób z FASD
Wczesna prenatalna ekspozycja na alkohol wpływa na geny zaangażowane w rozwój embrionalny
Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa w krajach skandynawskich – raport
Nie ma różnicy, po której stronie brzucha jest dziecko. Pijesz w ciąży, ryzykujesz
Pracownicy socjalni i spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD)
Drugie czytanie ustawy FASD S-253 w Kanadzie
Toolkit jako pomoc dla rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
Rozpowszechnienie FASD i FAS w Irlandii
Wpływ prenatalnej ekspozycji na alkohol (PAE) na występowanie zaburzeń mowy i problemów komunikacyjnych u dzieci i młodzieży
Najważniejsze wyniki badań dotyczące zdrowia psychicznego dzieci
Podcasty i blogi dotyczące FASD – FASD HUB Scotland
Leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych w populacjach osób z FASD
Niewidoczne niepełnosprawności i ich koszty
Leczenie uzależnienia wśród osób z FASD
Prenatalna ekspozycja na alkohol: ważne wczesne rozpoznanie
Picie w czasie ciąży może zmienić strukturę mózgu dziecka
Potrzebna współpraca i wsparcie społeczności, by sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym u dzieci z zaburzeniami rozwoju neurologicznego
Potrzebna współpraca i wsparcie społeczności, by sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym u dzieci z zaburzeniami rozwoju neurologicznego
Wyniki badań wskazują, że mniej niż 1 napój alkoholowy tygodniowo w czasie ciąży wystarczy, aby uszkodzić mózg płodu
Rola mężczyzn w FASD
Co się wydarzyło podczas Miesiąca Świadomości FASD 2022
Znaczenie tworzenia więzi, budowania mocnych stron i umiejętności wśród członków rodzin z FASD
FASD Month – nagłaśnianie tematu na koszulkach
Ocena rozpowszechnienia FASD
Refleksje na temat 5 lat badań nad zapobieganiem FASD
Równe szanse w edukacji również dla dzieci z niepełnosprawnościami
Stacja Stuff Circuit zdobyła międzynarodową nagrodę medialną za materiał dot. FASD
FAS a sądownictwo?
Dlaczego wsparcie w zapobieganiu samobójstwom jest kluczowe dla osób z FASD?
The FASD Song
Narodowa strategia dot. FASD
Kampania „Glass Baby”
„Cichej” pandemii można zapobiec
Wrzesień to miesiąc świadomości FASD
Używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w ciąży — przegląd skandynawski
Jak wzmocnić koncentrację na dzieciach dotkniętych prenatalną ekspozycją na alkohol, aby pomóc im dobrze życie?
Jak przemysł alkoholowy we Francji walczył z zapisami dotyczącymi ciąży bez alkoholu na etykietach
Dlaczego w Irlandii jest tyle przypadków FAS?
Uszkadza mózg dziecka, powoduje trudności w szkole. Jak objawia się FASD?
Konsekwencje picia alkoholu w ciąży
Międzynarodowe seminaria dotyczące problematyki FASD
Wspieranie dzieci z prenatalną ekspozycją na narkotyki i alkohol – po pierwsze mózg
Wzrost powszechności zjawiska spożywania alkoholu w ciąży
Kobiety, alkohol, ciąża i FASD
FASD przez całe życie: problemy behawioralne
Ile wina można wypić w ciąży?
Dlaczego diagnoza FASD jest ważna?
Tendencje samobójcze wśród osób z FASD
FASD: Co wiemy 50 lat później?
Jakość przywiązania u osób dorosłych ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym
Strona internetowa www.connectfasd.ca
Ukryta epidemia - FASD
Alkohol wśród mężczyzn a ojcostwo
Mikrobiota jelit a zdrowie psychiczne osób z FASD
Choroby towarzyszące FASD
Seria seminariów poświęconych profilaktyce FASD
Wrzesień miesiącem profilaktyki FASD w Kanadzie
Czas „zamieść” mity dotyczące FASD
FASD w Stanach Zjednoczonych
Dziecko z FASD w edukacji
Nowy rozdział życia dla ukraińskiej rodziny dziecka z FASD
Interpelacja w sprawie terapii i rehabilitacji dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym (FAS)
Rodziny dzieci z FASD, nadal niezrozumieni przez wymiar sprawiedliwości

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom