Kontakt   

`

ks2

Czy słyszałeś o FASD i zastanawiałeś się, co ten skrót oznacza?

 

art5Czy słyszałeś o FASD i zastanawiałeś się, co ten skrót oznacza? O co chodzi? Jakie są przyczyny występowania FASD? Jak przebiega leczenie?
Jeśli nie – nie jesteś sam. Wiedza na temat FASD nie jest w naszym społeczeństwie wiedzą powszechną, jest jednak niezwykle wartościowa. Dlatego rozpoczynamy naszą piątkową serię, w której co tydzień będziemy prezentować wiedzę na temat FASD.

FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, to złożony, nieuleczalny zespół zaburzeń rozwojowych, który może wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w trakcie ciąży. To spektrum zaburzeń obejmuje różnorodne objawy i komplikacje:

  • uszkodzenia i dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego
  • zaburzenia neurologiczne
  • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
  • zaburzenia zachowania
  • niedorozwój umysłowy
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • wady rozwojowe m.in. wady serca i stawów.

Te nieprawidłowości mogą powodować trudności: w nauce, koncentracji uwagi, w zapamiętywaniu, w zdolności do rozwiązywania problemów, w koordynacji ruchowej, w mówieniu, w relacjach z innymi ludźmi i przestrzeganiu norm społecznych. Te deficyty mają wpływ na rozwój intelektualny i społeczny zarówno w okresie dorastania, jak i po osiągnięciu dorosłości.
Najcięższą postacią FASD jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), który obejmuje nie tylko uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale także charakterystyczny wygląd oraz opóźnienie rozwoju.

Żeby nasza edukacyjna inicjatywa miała szerszy zasięg, prosimy o udostępnianie naszych postów, przekazywanie ich dalej i dzielenie się z przyjaciółmi.
Dzięki temu możemy razem szerzyć istotną wiedzę odnośnie oddziaływania alkoholu na płód.
Razem jesteśmy silniejsi!

#fasdmakolorczerwony

#CiazaBezAlkoholupl

www.fb.com/fastryga

www.fb.com/krajoweCentrumPrzeciwdzialaniaUzaleznieniomKCPU

www.ciazabezalkoholu.pl

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom