Kontakt   

`

ks2

FASD i niepełnosprawność intelektualna

  • art7Wśród dzieci z FASD spotykamy osoby z różnym poziomem funkcjonowania intelektualnego. Niestety, te z niepełnosprawnością intelektualną często otrzymują więcej wsparcia psychologiczno-pedagogicznego niż pozostałe dzieci.
  • W prawie oświatowym nadal brakuje jasnych regulacji dotyczących potrzeb edukacyjnych dzieci z FASD, co skutkuje stosowaniem diagnoz zastępczych, takich jak zagrożenie niedostosowaniem społecznym czy afazja (zaburzony rozwój mowy wynikający z dysfunkcji mózgu).
  • Konieczne jest stworzenie skutecznych rozwiązań prawnych uwzględniających specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci z FASD.

 

#fasdmakolorczerwony

#CiazaBezAlkoholupl

www.fb.com/fastryga

www.fb.com/krajoweCentrumPrzeciwdzialaniaUzaleznieniomKCPU

www.ciazabezalkoholu.pl

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom