Kontakt   

`

  • Odsłony: 318

Dociekania naukowe związku między piciem alkoholu przez kobiety a ryzykiem raka piersi

Dane pochodzące z ponad 100 badań dowiodły, że nawet nieznaczne (umiarkowane) spożywanie alkoholu – mniej niż jedna porcja standardowa dzienne – wiąże się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem raka piersi (5% ryzyka) w porównaniu do kobiet w ogóle nie spożywających alkoholu. Więc jeśli kobieta spożywa średnio jedną porcję standardową alkoholu dziennie, to ryzyko jego rakotwórczego działania wzrasta od 7% do 14%. Jeśli natomiast spożywa do trzech porcji standardowych dziennie, to ryzyko to sięga 25%, co już jest konkretem.

Więcej informacji …

https://www.keranews.org/health-wellness/2021-10-25/studies-examine-the-link-between-drinking-alcohol-and-increased-breast-cancer-risk-in-women

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych