Kontakt   

`

  • Odsłony: 298

Konsekwencje prenatalnej ekspozycji na alkohol a neuroplastyczność

FASD jest częstą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w wieku szkolnym. Rozpoznanie przyczyny zaburzeń jest niezbędne, aby zapewnić wczesne interwencje i działania dla lepszego startu w przyszłość i dorosłość. Neuroplastyczności stanowi niepodważalną szansę dla osób z FASD, by usprawnić ich funkcjonowanie i życie, jak również ich bliskich oraz rodzin. Neuroplastyczność, czyli zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń na wszystkich poziomach funkcjonowania układu nerwowego, stanowi podstawę do przyswajania nowej wiedzy (uczenia się , zapamiętywania) i uczenia się.

Więcej informacji …

https://europepmc.org/article/med/34636348

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych